Menu

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobnÍch ÚdajŮ

 (RECYKLBOX s. r. o.)

Ochrana osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s platným právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení GDPR“). Tímto dokumentem vás seznámíme s tím, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé.

 

Kdo je správcem vašich údajů?

Správcem vašich údajů je obchodní společnost RECYKLBOX s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce 38081, se sídlem Habrmannovo náměstí 803/4, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 08350426, DIČ: CZ08350426.

Správci vašich údajů poskytujete souhlas v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením GDPR zpracovávat osobní údaje za níže stanovených podmínek.

 

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Zejména potom v souvislosti s objednávkou produktu či služby, anebo při vyplnění registračního formuláře. Při objednávce produktu či služby zpracováváme níže uvedené osobní údaje:

·         Jméno a příjmení

·         Adresu

·         Telefonní číslo

·         E-mailovou adresa

 

Pokud objednávku činíte v rámci své podnikatelské činnosti zpracováváme následující údaje:

·         Jméno a příjmení/obchodní firmu

·         Sídlo podnikání/adresu provozovny

·         Telefonní číslo

·         E-mailovou adresu


Při vyplnění registračního formuláře zpracováváme níže uvedené osobní údaje:

·         Jméno a příjmení

·         Adresa

·         Telefonní číslo

·         E-mailová adresa

 

Pokud registrační formulář vyplňujete v rámci své registrace v souvislosti s vaší podnikatelskou činností, zpracováváme následující údaje:

·         Jméno a příjmení/obchodní firmu

·         Sídlo podnikání/adresu provozovny

·         Telefonní číslo

·         E-mailovou adresu

 

Dále zpracováváme osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás. V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat. V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

 

Můžeme rovněž zpracovávat osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete. Poskytujete-li nám však osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 

Další nepřímé údaje

·         IP adresa

·         Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)

·         Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

 

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

 

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely:

·         Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu

·         Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

·         Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

 

Za jakým účelem osobní údaje spravujeme a jak dlouho?

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtěte si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Objednávka produktu - Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků.

Odběr novinek a akčních nabídek (newslettery)  - Osobní údaje spravujeme za účelem zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a našich služeb v rámci přímého marketingu. Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Odběr newsletterů je možné odvolat v každém obchodním sdělení v zápatí pomocí odkazu “Odhlásit odběr” nebo jemu podobnému či zaškrtnutím nesouhlasu v objednávce.


Údaje spravujeme maximálně po dobu 5 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Vložení komentáře/hodnocení - Osobní údaje spravujeme za účelem odeslání a identifikace autora komentáře/hodnocení. Ty budou použity výhradně pro technické zajištění této služby. Údaje spravujeme maximálně po dobu 10 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Identifikační a adresní údaje můžeme využít v souladu s tzv. oprávněným zájmem pro tvorbu interních statistik. Anonymizované výstupy z těchto statistik využíváme za účelem zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádřením jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování nebo na základě oprávněného zájmu. Zpracování údajů za tímto můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu: [email protected].

 

Jaké další služby třetích stran využíváme?

Pro získávání zpětné vazby na naše služby nebo produkty a jejich další propagaci využíváme také následující služby třetích stran, které mohou sbírat osobní údaje a pracovat v rámci rozsahu zpracovatelské smlouvy nebo aktuálního dodatku o jejich zpracování.

 

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas, nebo kde tento účel definuje zákon. Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.) Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti Komplet IT s.r.o..

 

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem dle platných právních předpisů, zejména potom v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením GDPR, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

·         Poskytovatel softwaru E-shopu Komplet IT s.r.o., Spisová značka C26542/KSPL Krajský soud v Plzni, Sídlo   Kopeckého sady 152/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

·         Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ: 61329266, se sídlem Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ: 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 52346

·         Česká pošta s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce 7565

·         Lorenc Logistic s.r.o., se sídlem Za Tratí 752, 339 01 Klatovy, IČ: 64832660, zápis v OR u Krajského soudu Plzeň, Oddíl C, vložka 7427,

·         účetní: Dana Vysloužilová, IČ:73392791, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku


Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů či osoby (například dopravce nebo další osoby podílející se na splnění smlouvy a našich povinností), pouze však v rozsahu, který je nutný, pro splnění smlouvy. Osobní i další získané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

 

Úprava a doplnění

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského profilu – můj účet. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, anebo nám zašlete elektronickou zprávu na e-mailovou adresu: [email protected].

 

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, anebo nám zašlete elektronickou zprávu na e-mailovou adresu: [email protected]. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu – můj účet.

 

Přístup (portabilita)

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to zasláním Vašeho požadavku na e-mailovou adresu: [email protected].

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

 

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 • Jedná se osobní údaje dětí mladších 16 let


Své právo můžete uplatnit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře , anebo nám zašlete elektronickou zprávu na e-mailovou adresu: [email protected].

 

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí našeho kontaktního formuláře, anebo nám zašlete elektronickou zprávu na e-mailovou adresu: [email protected].

 

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

 

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, budete-li vše řešit nejdříve s námi, kontaktovat nás můžete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, anebo nám zašlete elektronickou zprávu na e-mailovou adresu: [email protected], případě nás telefonicky kontaktujte na telefonním čísle +420 732 506 925.

 

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Tato stránka používá různé typy cookies.

Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

 

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá na delší dobu (např. několik týdnů až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu. Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

 

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Funkční cookies - Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Analytické cookies  - Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Jsou sbírané anonymně a pomáhají zlepšovat webové stránky.

Preferenční cookies - Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Marketingové cookies - Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách a data jsou využívaná podle našich reklamních partneru. Tyto společnosti mohou využívat údaje pro nabízení relevantní a personalizované reklamy. Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v jejichž rámci dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

·         SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik). Více informací ZDE

·         Google (AdWords) Více informací ZDE

·         Facebook (Facebook Pixel). Více informací ZDE

·         RTB (Adform). Více informací ZDE


Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

·         Chrome: support.google.com

·         Opera: help.opera.com

·         Firefox: support.mozilla.org

·         MSIE: windows.microsoft.com

·         Safari: support.apple.com


Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webové stránce www.recyklbox.cz.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 1. 2020.